Inleiding

Zoals al eerder vermeld was Louis Bleriot de eerste mens in de geschiedenis die over het Kanaal vloog.
Het was naar huidige maatstaven maar een korte vlucht - boven land waren toen ook al langere vluchten gemaakt- maar de impact was enorm. Engeland was iets minder een eiland geworden. 
En dat het nou uitgerekend een Fransman was die ze dat moest inwrijven...
Toch hebben ze het sportief opgevat, toen en nu want de 100-jarige herdenking van dit feit zou zowel in Frankrijk (Calais) als in Engeland (Dover) groots gevierd gaan worden.

Henk van Hoorn heeft dit bijtijds onderkend en is al in 2006 begonnen met de bouw van een zo exact mogelijk schaalmodel
Dat was de start van het Bleriot Project dat er op gericht was om op passende wijze deel uit te maken van die festiviteiten en wel door op 25 juli 2009 net als 100 jaar geleden met dit model over het Kanaal te vliegen.

Het team rondom het model kwam als volgt tot stand: In 2008 werd ik door Henk benaderd omdat hij assistentie nodig had bij het invliegen van zijn model; daarover wordt op deze website verslag gedaan onder 'Testvluchten'.
Tiemen Ten Velde was al eerder betrokken bij diverse aspecten tijdens de bouw van het model en ook Pim Ruyter, een oude strijdmakker van Henk uit het Vrije Vlucht gebeuren maakte al deel uit van het team.

Via deze site willen we u op de hoogte houden van de planning, organisatie Ún de voortgang van de diverse projecten. Verder hebben we ook voor de nodige achtergrondinformatie gezorgd.

Klik op een der onderwerpen in de linker kantlijn.

laatste wijziging 17-09-09